Elementfabrikken

 

 

Vi har i alt 4 jigger med 1-2 mann pr. jigg. Elementene settes da vertikalt i spesille stålrammer spesielt egnet for transport med lastebil m/kran.

I tillegg har vi eget behandlingsanlegg for grunning av panel til meget konkurransedyktige priser.

 

Medarbeiderne
Medarbeiderne

Ferdig element grunnet panel
Ferdig element grunnet panel

Elementjigg
Elementjigg

Medarbeiderne
Medarbeiderne

1/6